Alle deelnemers hebben bij aanmelding het volgende akkoord gegeven. Bij deze willen we de deelnemers er op wijzen dat we van af heden daar actie aan gaan geven.

De registratie voor dit forum is gratis en staat alleen open voor professionele en semi-professionele beeldende kunstenaars! Gebruik je voornaam, innitialen of je voor en achternaam als naam op dit forum. Hoewel de beheerders en de moderatoren van het HNKF zullen proberen om alle laakbare berichten uit dit forum te weren, is het voor ons onmogelijk om alle berichten, foto's, filmpjes en geluidsfragmenten te bekijken. Alle berichten komen voor rekening van de auteurs ervan, en geen van de eigenaren van het HNKF, noch NING de host kunnen voor de inhoud van berichten verantwoordelijk worden gehouden. Door met deze regels akkoord te gaan, garandeer je dat je geen berichten zult plaatsen die obsceen, grof, seksueel getint, haatdragend of dreigend zijn, of anderszins in strijd met de wet. De eigenaren van het HNKF behouden zich het recht voor om welke reden dan ook profielen te ontbinden, discussies te verwijderen, te wijzigen, te verplaatsen of te sluiten, zij zullen echter grote zorgvuldigheid betrachten. Alleen op uitersten wordt actie ondernomen. Het management gaat geen discussie aan over de door haar gehanteerde beslissingen. Uiteraart luistert zij wel naar adviezen. Door je aanmelding ben je akkoord gegaan met het voorgaande.

Ja ik ga akkoord


Vind je dat een bericht van een ander voldoet aan het bovenstaande dan verzoeken we een klacht in te dienen via de volgende link:

https://hnkforum.ning.com/main/index/report

Ook niet leden van HNKF kunnen hier op reageren!

Weergaven: 121

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Geachte leden,
Gezien het feit dat Dirk wederom in een zelf gestarte discussie zijn berichten heeft lopen verwijderen en vervolgens het gestarte onderwerp heeft herschreven en gezien het feit dat hij dit eerder gedaan heeft en op de hoogte is van de concequenties, is Dirk verwijderd van dit forum. Gepaard aan deze verwijdering zijn alle door hem gestarte discussies en al zijn berichten van dit forum geelimineerd. Dit laatste is inherent aan verwijdering uit dit netwerk. Helaas heeft het zover moeten komen.
Met vriendelijke groet, HNKF Management
Misschien kan het geen kwaad te vermelden dat zodra je een bericht geplaatst hebt je 15 minuten veranderingen kunt aanbrengen in je bericht. Dat wordt zichtbaar door met je cursor over je geplaatste bericht te gaan die dan gelig oplicht. Zodra die 15 minuten over zijn kan je je bericht niet meer veranderen. Zolang niemand nog gereageert heeft kan je je bericht weghalen echter zodra er een reactie is gekomen van een andere deelnemer is de afspraak voor dit forum dat je niet meer aan je bericht komt. Alleen via een bericht aan het management kan je op verzoek je bericht laten weghalen.

Heb je een nieuwe discussie geopend dan kan je zodra er reacties van anderen komen geen veranderingen meer doen in het discussieonderwerp. Alleen op verzoek aan het management kan je een discussie veranderen of laten weghalen.

Het is verboden zelfgeopende discussies te verwijderen of te muteren. Alleen het management heeft dit recht.

Indien je bovenstaande afspraken niet volgt riskeer je je lidmaatschap aan dit forum.

HNKF Management
registratie@hnkf.org
Uit het NRC van vandaag!

'Online schelden is uniek Nederlands probleem'Gepubliceerd: 6 oktober 2008 12:44 | Gewijzigd: 6 oktober 2008 15:47
Door een onzer redacteuren
Rotterdam, 6 okt. Hufterig geformuleerde reacties op websites komen bijna niet voor in België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Dat is de conclusie van een rondgang van Trouw langs een aantal discussiefora van Europese kranten.
Net als in Nederland lokken onderwerpen over de multiculturele samenleving de meeste en felste reacties uit, maar die zijn doorgaans wel zakelijk beargumenteerd, aldus Trouw. Op Duitse en Franse nieuwsfora komen scheldpartijen, bedreigingen en beledigingen zelden voor. Er zijn wel kleine, gespecialiseerde sites voor ‘politiek incorrecte’ uitingen, maar volgens Trouw overheerst daar een ironische toon.

De normen bij het modereren van reacties op sites van dagbladen lijken in omringende landen strenger te zijn dan in Nederland. Van de acht- tot vijftienduizend reacties die bijvoorbeeld de website van De Telegraaf dagelijks ontvangt wordt gemiddeld dertig procent niet geplaatst. Maar als het over Wilders of allochtonen gaat, moet negentig procent worden geschrapt, omdat de tekst te grof wordt geacht. De directeur van het bedrijf dat voor De Telegraaf modereert, stelt dat het uitschelden van de premier voor ‘lul’ wel geplaatst wordt: „Als we dat niet zouden toestaan, kunnen we bijna alle reacties wel weggooien”, stelt zij in Trouw.

Een buitenlandse equivalent voor de Nederlandse site GeenStijl, waar het schelden tot norm is verheven, zou volgens Trouw in ons omringende landen niet te vinden zijn. In een reactie in Trouw stelt Dominique Weesie van GeenStijl dat je de mening van iemand, onderbouwd of niet, hebt te respecteren: „Ik vind Balkenende ook een lul. Dat mag ik zeggen ook. Hem doodmaken vind ik niet verstandig.”

De websites van NRC Handelsblad en nrc.next hanteren bij het -vooraf - modereren van reacties de norm dat beledigen, schelden, dreigen (ook als grap) en lasteren niet zijn toegestaan.

Antwoorden op discussie

HNKF heeft nu een besloten groep op Linkedin. Meld je aan!

© 2024   Gemaakt door hnkf.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden