Artist: Shefqet Avdush Emini: Here you can see more

Interlnational Artist

Russia 2013

Konya, Turkey

Russia

Didim, Turkey


DSC09909.JPG?width=750

jury lied internationale expositie in Oman

Konya, Turkey

DSC00009.JPG?width=650

Event Apeldoorn, The Netherlands 2014
DSC00019.JPG?width=650

Event Apeldoorn, The Netherlands 2014
DSC00160.JPG?width=650

Event Apeldoorn, The Netherlands 2014
DSC00211.JPG?width=650

Event Apeldoorn, The Netherlands 2014
DSC00250.JPG?width=650

Event Apeldoorn, The Netherlands 2014
DSC00284.JPG?width=650

Event Apeldoorn, The Netherlands 2014
DSC00695.JPG?width=650

Event Apeldoorn, The Netherlands 2014

DSC00945.JPG?width=650
Event Apeldoorn, The Netherlands 2014

Istanbul, Turkey

Holland
Konya, Turkey
Antalya, Turkey

Biografie:

Shefqet Avdush Emini, een internationaal erkende kunstenaar, geboren in Davidovc in Kosovo op 2 juni 1957. Hij studeerde beeldende kunst als een jonge man aan de kunstacademie in Pristina (Kosovo) en werkte, na het beëindigen van zijn opleiding, als een kunstenaar en kunst leraar in diverse steden in Kosovo. Sinds twee decennia, toen de oorlog uitbrak in Kosovo, is Shefqet Avdush Emini woonachtig in Nederland, samen met zijn familie. Hij is als een kunstenaar en kunst leraar kunnen wonen en werken over de hele wereld, hoewel hij altijd zal worden verbonden met zijn wortels naar Kosovo. In verscheidene werken van zijn hand zal u zitten kundig voor ontdekken deze wortels en zijn gemengde gevoelens van in het buitenland wonen. Shefqet Avdush Emini is een academisch geschoolde kunstenaar die ontwikkelde zijn eigen stijl, zijn eigen 'handtekening', die hem beroemd gemaakt. De lijst van tentoonstellingen van zijn kunstwerken in musea en kunstgalerieën wereldwijd is lang. Sweden, Denmark, Turkije, Egypte, Morocco,China, Oostenrijk, Nederland, Germany, Italy, Groot Brittannië, Portugal, Spain, France (Luver), België, Romania, Bulgarie, Macedonië, Slovenie, Kroatië, Servië, Bosnië, Kosovo, Albanië, Brazi, Washington,Kuwait,Slovakie,Oman,Russie. Bovendien, is hij regelmatig uitgenodigd om kunst symposia waar lokale en internationale kunstenaar samenkomen om te maken kunst en laat je inspireren. Shefqet is ook verbonden met de Filarski Academie, een particuliere Academy in Nederland opgericht door de kunstenaar Marian Filarski, als leraar voor master classes in de schilderkunst.

November 2011, Ina Eskes MA of Art history

www.shefqet.com

http://www.youtube.com/watch?v=e8IxIbs-zwE

1016656_545768348802930_1472766113_n.jpg

Biography:

http://www.shefqet.exto.nl/
Davidovs Artist :
Shefqet Avdush Emini, an internationally recognized artist. He is an academically educated artist who developed his own style. His own ‘signature’, which made him famous. The list of exhibitions of his artworks in museums and art galleries worldwide is long. Sweden, Denmark, Turkey, Morocco, Egypt, China, Austria, Nederland, Germany, Italy, Grot Britannia, Spain, Portugal, France (Louver) Belgium, Romania, Bulgaria, Macedonia, Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia, Kosovo, Albania, Brazil, Washington, Kuwait, Slovakia, Oman, Russia, Palestina,Canada, Algeria, Azerbaijan, India . Besides, he is regular invited to join art symposia where local and international artist do come together to create art and get inspired. Shefqet is also connected to the Filarski Academy, a private Academy in The Netherlands founded by the artist Marian Filarski, as a teacher for master classes in painting.

Ina Eskes MA of Art history

l400.jpg

Penza,Russia 2013

DSC04874.JPG

Penza,Russia 2013

Biografi:

Davidovs Artist :

I lindur në Davidovc- Kosovë. jeton dh e punon në Holandë. Pas studimeve të kryera në Akademinë Arteve në Prishtinë-Kosovë punoi si mësimdhënës i artit figurativ. Këto dy decenie të fundit jeton dhe punon në Holandë si artist I pavarur. Njohësit e artit e kanë përshkruar punën e Shefqet Avdush Eminit si“art figurativ abstrakt ekspresionizëm”. Një punë artistike që përfshinë një gamë të gjallë ekspresive dhe një lojë unike të kolorit. Përdorja e vajit në pëlhurë ka qenë më e përdorur për t’i shprehur ndjenjat ekspresive në turbullira abstrakte me elemente figurative. Përdorimi i brushës është I guximshëm dhe autonom, kurse fuqia dhe liria e kolorit në pikturë është ajo që e bën të pranohet në muze dhe galeri të shumta në botë siç janë: Suedi, Danimarkë,Turqi, Egjipt,MarokoKinë,Austri,Holandë,Gjermani, Itali, Angli, Spanjë, Portugali,Belgjikë, Rumani, Bulgari, Maqedoni, Slloveni, Kroaci, Serbi, Bosnje, Kosovë, Shqipëri,Brazil,Vashington,Kuvait,Slovaki,Oman,Rusi, Kina, Azerbajan, Indi . Shefqet Avdush Emini është një artist që tërë energjinë jetësore i kakushtuar veprimtarisë krijuese: pikturës dhe skulpturës.

Jury of annual exhibition of tha Omani society 2012,Shefqet,Ghazi and Ismail

Member:

Permanent collection of Museum in Guwahati, India 2016
Permanent collection of Municipality Museum in Beijing,China 2015
Permanent collection of Municipality Museum in Estrem,Portugal 2014
Permanent collection of Museum ” Alija Izetbegovic” 2013
Association of poets,writers and artists ” Pegasi” Albania 2013
Permanent collection of the Modern Art Museum,Kuwait 2012
Permanent collection of the Museum MAC Brazil 2011
Permanent collection of the Gallery Tetovo, Macedonia 2010
Permanent collection of the Gallery Aiud, Romania 2010
Permanent collection of the Museum Tepecik,turkey 2010
Aperon Art Plus Gallery, Istanbul 2010
Gallery Tornby Denmark2010;
RKD as from2003;
Foundation Symbiose Sittard as from 2003;
Foundation art centre keeps out 2003;
Aida as from 1994
Stichting Kunstcentrum Weert as from 2003;
Permanent collection of the National Gallery of art in Tirana 1999
Artist figurative association of the Kosovo as from1989;
President of the foundation ‘Zef Kolombi ‘ Ferizaj Kosovo as from 1988-1992
Member of foundation art centre ‘ Zef Kolombi ‘ Ferizaj Kosovo as from 1982;

Symposiums:

International art camp Didim, Turkey 2016
Symposium in Aydin, Turkey 2016
India Olympia Fine Arts Symposium 2016
Festival in Baku, Azerbaijan 2015
Symposium in Kapari Hotel, Alacati,Turkey 2015
Symposium in Setif, Algeria 2015
Symposium in Harram , Urfa,Turkey 2015
Symposium in Antalya, Turkey 2014
Symposium, Bolu,Turkey 2014
Symposium in Beshiktash ,Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Özyeğin University,Istanbul,Turkey2014
Symposium in Estremoz,Portugal 2014
Symposium in Saguen,Quebec, Canada 2014
Symposium in Penza, Russia 2014
International Art Festival Gaza - Palestine 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Artist in Residence,Cairo,Egypt 2014 Workshop for Youth Union workers – Ministry of Youth and sport Egypt 2014
(II) Workshop in Fresco Art Galery, Cairo, Egypt 2014
(I) Workshop in Fresco Art Galery, Cairo, Egypt 2014
Symposium in Sahl Hasheesh,Hurghada,Egypt 2014
Symposium in Sarajevo,Bosnia 2013
Symposium in Penza,Russia 2013
Constellation of international artists Prishtina,Kosovo 2013
Symposium Konya in Turkey 2013
Art colony in Prishtina,Kosovo 2013
Festival in Sharm El Sheikh 2012
Symposium in Birgi,Turkey 2012
Art colony in Izmir,Turkye 2012
Symposium in Mojmirovce,Slovakia 2012
Plejada e artisteve nderkombtar Prishtine,Kosovë 2012
Symposium in Konya,Turkey 2012
Workshop in Rembrandplein, Amsterdam1012
Symposium in Kuwait 2012
Festival – VI Sharm Em Sheikh,Egypte december 2011
Symposium in Antalya,Turkey 2 juni 2010
International Arts Festival Gesha View – Bulgaria mei 2011
Colony Tetov, Macedonia june 2010
Symposium Tepecik, Turkey june 2010
Symposium Auid, Romania august 2010
Workshop in Rembrandsplein, Amsterdam july 2010
Festival in Sharm El Sheikh, Egypte april 2010

DSC00773.JPG?width=650

Symposium in Istanbul,Turkey 2014

u15.jpg?width=650
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
u128.jpg?width=650
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
CopyofDSC00762.JPG?width=650
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
DSC00308.JPG?width=650
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
DSC00387.JPG?width=650
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
DSC00076.JPG?width=650
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
DSC00486.JPG?width=650
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
DSC00442.JPG?width=650
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014
Symposium in Istanbul,Turkey 2014

Symposium in Istanbul,Turkey 2014 

ymposium in Konya,Turkey 2012

ymposium in Konya,Turkey 2012

Symposium in Konya,Turkey 2012

Symposium in Konya,Turkey 2012

Symposium in Konya,Turkey 2012     The end result is this !

Didim, Tyrkey

Didim, Tyrkey

Didim, Tyrkey

Didim, Tyrkey

Didim, Tyrkey

Didim, Tyrkey

Antalya,Turkey

Cesme, Turkey

Russia

Prishtna,Kosovo

Didim, Turkey

Romania

Romania

Romania

Canada

Egypt

Portugal

Kuwait

Canada

TV Programa Russia

Guwahati, India

Egypt

Konya, Turkey

Russia

Russia

Russia

Urfa, Turkey

Istanbul, Turkey

Prishtina, Kosovo

TV Programa Russia

TV Programa Russia

TV Programa Russia

Russia

Russia

Egypt

Russia

Prishtina, Kosovo

Guwahati India

Istanbul, Turkey

Egypt

1013662_543439589035806_572119322_n.jpg?

Regards to all my friends 

Weergaven: 24

HNKF heeft nu een besloten groep op Linkedin. Meld je aan!

© 2018   Gemaakt door hnkf.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden