Artist: Shefqet Avdush Emini: Here you can see more

Interlnational Artist

Russia 2013

Konya, Turkey

Russia

Didim, Turkey

Istanbul, Turkey

Holland
Konya, Turkey
Antalya, Turkey

Biografie:

Shefqet Avdush Emini, een internationaal erkende kunstenaar, geboren in Davidovc in Kosovo op 2 juni 1957. Hij studeerde beeldende kunst als een jonge man aan de kunstacademie in Pristina (Kosovo) en werkte, na het beëindigen van zijn opleiding, als een kunstenaar en kunst leraar in diverse steden in Kosovo. Sinds twee decennia, toen de oorlog uitbrak in Kosovo, is Shefqet Avdush Emini woonachtig in Nederland, samen met zijn familie. Hij is als een kunstenaar en kunst leraar kunnen wonen en werken over de hele wereld, hoewel hij altijd zal worden verbonden met zijn wortels naar Kosovo. In verscheidene werken van zijn hand zal u zitten kundig voor ontdekken deze wortels en zijn gemengde gevoelens van in het buitenland wonen. Shefqet Avdush Emini is een academisch geschoolde kunstenaar die ontwikkelde zijn eigen stijl, zijn eigen 'handtekening', die hem beroemd gemaakt. De lijst van tentoonstellingen van zijn kunstwerken in musea en kunstgalerieën wereldwijd is lang. Sweden, Denmark, Turkije, Egypte, Morocco,China, Oostenrijk, Nederland, Germany, Italy, Groot Brittannië, Portugal, Spain, France (Luver), België, Romania, Bulgarie, Macedonië, Slovenie, Kroatië, Servië, Bosnië, Kosovo, Albanië, Brazi, Washington,Kuwait,Slovakie,Oman,Russie. Bovendien, is hij regelmatig uitgenodigd om kunst symposia waar lokale en internationale kunstenaar samenkomen om te maken kunst en laat je inspireren. Shefqet is ook verbonden met de Filarski Academie, een particuliere Academy in Nederland opgericht door de kunstenaar Marian Filarski, als leraar voor master classes in de schilderkunst.

November 2011, Ina Eskes MA of Art history

www.shefqet.com

https://www.youtube.com/watch?v=e8IxIbs-zwE

Biography:

http://www.shefqet.exto.nl/
Davidovs Artist :
Shefqet Avdush Emini, an internationally recognized artist. He is an academically educated artist who developed his own style. His own ‘signature’, which made him famous. The list of exhibitions of his artworks in museums and art galleries worldwide is long. Sweden, Denmark, Turkey, Morocco, Egypt, China, Austria, Nederland, Germany, Italy, Grot Britannia, Spain, Portugal, France (Louver) Belgium, Romania, Bulgaria, Macedonia, Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia, Kosovo, Albania, Brazil, Washington, Kuwait, Slovakia, Oman, Russia, Palestina,Canada, Algeria, Azerbaijan, India . Besides, he is regular invited to join art symposia where local and international artist do come together to create art and get inspired. Shefqet is also connected to the Filarski Academy, a private Academy in The Netherlands founded by the artist Marian Filarski, as a teacher for master classes in painting.

Ina Eskes MA of Art history

l400.jpg

Penza,Russia 2013

DSC04874.JPG

Penza,Russia 2013

Biografi:

Davidovs Artist :

I lindur në Davidovc- Kosovë. jeton dh e punon në Holandë. Pas studimeve të kryera në Akademinë Arteve në Prishtinë-Kosovë punoi si mësimdhënës i artit figurativ. Këto dy decenie të fundit jeton dhe punon në Holandë si artist I pavarur. Njohësit e artit e kanë përshkruar punën e Shefqet Avdush Eminit si“art figurativ abstrakt ekspresionizëm”. Një punë artistike që përfshinë një gamë të gjallë ekspresive dhe një lojë unike të kolorit. Përdorja e vajit në pëlhurë ka qenë më e përdorur për t’i shprehur ndjenjat ekspresive në turbullira abstrakte me elemente figurative. Përdorimi i brushës është I guximshëm dhe autonom, kurse fuqia dhe liria e kolorit në pikturë është ajo që e bën të pranohet në muze dhe galeri të shumta në botë siç janë: Suedi, Danimarkë,Turqi, Egjipt,MarokoKinë,Austri,Holandë,Gjermani, Itali, Angli, Spanjë, Portugali,Belgjikë, Rumani, Bulgari, Maqedoni, Slloveni, Kroaci, Serbi, Bosnje, Kosovë, Shqipëri,Brazil,Vashington,Kuvait,Slovaki,Oman,Rusi, Kina, Azerbajan, Indi . Shefqet Avdush Emini është një artist që tërë energjinë jetësore i kakushtuar veprimtarisë krijuese: pikturës dhe skulpturës.

im in Istanbul,Turkey 2014

Didim, Tyrkey

Didim, Tyrkey

Didim, Tyrkey

Didim, Tyrkey

Didim, Tyrkey

Didim, Tyrkey

Antalya,Turkey

Cesme, Turkey

Russia

Prishtna,Kosovo

Didim, Turkey

Romania

Romania

Romania

Canada

Egypt

Portugal

Kuwait

Canada

TV Programa Russia

Guwahati, India

Egypt

Konya, Turkey

Russia

Russia

Russia

Urfa, Turkey

Istanbul, Turkey

Prishtina, Kosovo

TV Programa Russia

TV Programa Russia

TV Programa Russia

Russia

Russia

Egypt

Russia

Prishtina, Kosovo

Guwahati India

Istanbul, Turkey

Egypt

Regards to all my friends 

Weergaven: 79

HNKF heeft nu een besloten groep op Linkedin. Meld je aan!

© 2021   Gemaakt door hnkf.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden